Bachelor: cannabis og omsorg

3 sygeplejestuderende (nu sygeplejersker) har grundigt undersøgt den stigende interesse for cannabis i deres arbejde og har på denne baggrund lavet bachelor om emnet. Ikke alene er den set fra sygeplejeres perspektiv, men også meget solidt videnskabeligt dokumenteret med referencer og skarp observans for evt. inhabilitet. Studier er naturligvis hentet fra udlandet, men også den aktuelle danske situation er under lup.

Læs hele opgaven her: Bachelor