I disse dage og uger mens denne artikel er skrevet, rulles de første vacciner ud, behørigt vurderet efter hvem der skal have tilbuddet først og vurderet mest sårbar, den er nemlig frivillig. Og gratis, kræver 2 stik med 3-4 ugers mellemrum afhængig af producent. 

Hvordan virker vaccinen?

Vaccinen der er blevet godkendt først i EU er Pfizer/BioNTech samt Moderna og begge er en ny type mRNA vaccine. De nye vacciner, ihvertfald de første 2 ud af 3 vi har fået til landet, adskiller sig fra f.eks. influenza vacciner, der er baseret på ældre velkendt teknologi. 

mRNA vaccinerne adskiller sig ved at indeholde genetiske koder for spike proteinet og dermed booste kroppen til selv at producere proteinet modsat tradtionelle vacciner hvor processen er meget længere.

Kroppens celler omdanner mRNA til spike-proteiner. Proteinet bliver synligt for immuncellerne i kroppen, som derefter producerer antistoffer, der genkender det inficerede virus.

Mulige bivirkninger

Der har været forlydende om, at behandling med botulinum toksin kunne give komplikationer som DR berettede om 5. januar. Det blev dog korrigeret at der var tale om de såkaldte fillers, som benyttes i den kosmetiske industri til bl.a. fyld i kinder, læber osv. Hvorvidt brug af botulinum toksin har været benyttet også, er ikke helt klart.

Det gav anledning til bekymring hos patienter for bevægeforstyrrelser, som dystoni der behandles med  botulinum toksin og Deep Brain Stimulation (DBS implantater), og da begge er fremmedlegemer i kroppen, kunne man forledes til at dette vil påvirke denne behandling.

martinmogensen.com har været i kontakt med producenter af botulinum toksin og DBS udstyr, der ikke har viden om mulige interaktioner og henviser derfor direkte til Pfizer. 

Pfizer oplyser i et skriftligt svar at: 

“Ordineringsoplysninger nævner ikke oplysninger om brug af Comirnaty (vaccinens navn, red.) til patienter med dystoni, inkl. hvis Comirnaty ville forstyrre effekten af botulinum toksin og Deep Brain Stimulation implantater.

På grund af farmaceutiske regler er vi desværre ikke i stand til at give information om dette lægemiddel ud over det, der er indeholdt i de offentliggjorte ordineringsoplysninger.

Patienter bør konsultere deres ordinerende sundhedspersonale om ethvert behandlingstrin. Den ordinerende sundhedsperson er i den bedste position til at rådgive om egnetheden af en bestemt behandling, da han / hun har adgang til detaljerne i patientens sygehistorie samt information om alle medicinske produkter”.

Comirnaty indeholder:

 • Aktivt stof: COVID-19 mRNA-vaccine. Efter fortynding indeholder hætteglasset 6 doser af 0,3 ml, hver med 30 mikrogram mRNA.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  – ((4-hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat) (ALC-0315) – 2-[(polyethylenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
  – 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC)
  – cholesterol
  – kaliumchlorid
  – kaliumdihydrogenphosphat
  – natriumchlorid
  – dinatriumphosphatdihydrat
  – saccharose
  – vand til injektionsvæsker

Derfor, konsulter din læge/neurolog der kender din behandling og kan rådgive dig ud fra en større medicinsk indsigt.