Af: Martin Mogensen

Efter flere forsinkelser med opfølgning på hvorvidt forsøgsordningen med medicinsk cannabis kunne fortsætte er nu på plads med støtte fra 10 partier. Desuden gøres dyrkningen for virksomheder til medicinsk brug, permanent. Lovforslag og vedtagelse ventes færdig i efteråret før udløbet af den nuværende ordning. Det oplyser Sundhedsministerieret:

“Et bredt flertal af folketingets partier har besluttet at videreføre forsøgsordningen for medicinsk cannabis, der udløber ved udgangen af 2021. Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har besluttet at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Aftalen indebærer, at forsøgsordningen forlænges i fire år for så vidt angår lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter, mens forsøgsordningen gøres permanent for så vidt angår virksomheders mulighed for dyrkning af cannabis til medicinsk brug.

Den gældende forsøgsordning med medicinsk cannabis ophører ved udgangen af 2021, og videreførelsen af forsøgsordningen skal derfor ske ved lov. Regeringen vil fremsætte lovforslag i efteråret 2021 med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2021.”

Kilde: https://sum.dk/nyheder/2021/maj/forsoegsordningen-for-medicinsk-cannabis-viderefoeres