Tekst: Martin Mogensen

Vi skriver nu midten af marts 2018 og dermed har forsøgsordningen, der trådte i kraft fra 1. januar, haft sine foreløbige leve måneder. En forsøgsordning der indebærer muligheden for rå cannabis, tørrede topskud, der enten indtages i te eller fordampes i en såkaldt vaporizer.

Lægerne vil ikke udskrive

Allerede før starten på forsøgsordningen, har lægeforeningerne været ualmindeligt skarpe til at være i kontra til overhovedet at se det med friske øjne.

Det betyder, at patienter der har set frem til den nye ordning med håb om en legal adgang til cannabis, nu går massivt forgæves hos ikke bare praktiserende læger, men også på de neurologiske afdelinger der før i et vist omfang, kunne eller ville udskrive cannabis præparater som eksempelvis Sativex eller magistrelle produkter fra Glostrup Apotek.

Lægeforeningerne modarbejder

Den store modstand fra lægeforeningerne, har smittet så meget af på alment praktiserende læger, helt til de større sygehuse der formodes at have langt bedre viden, at det praktisk talt er umuligt at finde en læge der vil udskrive det. Argumentet fra alle læger er påfaldende ens over hele linien og dermed sidder lægeforeningerne med et stort ansvar for at blokere en forsøgsordning som befolkningen har ønsket og kæmpet for i årevis og som endelig fik et ge
nnembrud i 2017 med det endelige lovudkast og ikke mindst blev der åbnet op for at Danmark nu bliver Europas største cannabis producent, til såvel forsøgsordningen som til eksport.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, har allerede længe før vedtagelsen af loven der gjorde ordningen mulig, kritiseret det for at være usaglig og en politisk beslutning der overtrumfede lægernes faglige tilgang til medicin og tillige med argumenteret for mangel på evidens.

Det samme mønster kommer fra formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich, der har sendt brev ud til alle læger og heri fraråde at ordinere. Ikke blot at opstarte behandling men også fraråder at overtage allerede opstartede patienter fra sygehuse. Dokumentation kan læses her.

Brevets indhold er forelagt Anders Beich, der dog ikke har ønsket at svare på skriftlig henvendelse. Det har derimod formanden for ældre- og sundhedsudvalget Liselott Blixt som er forelagt oplysningerne og udtaler:

“Det er jo trist at de på den måde vil trække flere læger med sig. Jeg kan kun håbe på at det er flere der ser det, nysgerrigt an og vil være en del af det med sine patienter.

Der er læger som mere ser det som sin opgave at modarbejde alt hvad politikerne kommer med fremfor at få det bedste ud af det sammen med deres patienter.” Citat: Liselott Blixt (DF)

Sundhedsminsteren opfordrer til at skifte læge

Ifølge DR den 7. januar udtaler Ellen Thrane Nørby at patienter, der oplever at gå forgæves hos egen læge, må skifte til en anden læge.

“Vi har frit lægevalg i Danmark, og hvis ens læge principielt ikke vil sætte sig ind i det nye område, som medicinsk cannabis er, så kan man gå til en anden læge. Man kan også bede om at få en henvisning til en speciallæge, siger hun.” Citat: Ellen Thrane Nørby (V), DR Nyheder

Landets lægehuse har marginalt lidt tilgang for nye patienter, og dermed er denne opfordring at vildlede patienterne. Dertil kommer, at de få læger der vil udskrive også har lukket for adgang til nye patienter og er man heldig kan man få ens læge til at henvise til smertelæge Tina Horsted der pt. behandler over 1.500 patienter. Men ventetidetiden er 1 år eller mere.

Evidens foreligger – men mere er naturligvis ønsket

I forsøgsordningen er udvalgt 4 sygdomsgrupper, som alle har evidens og påvist virkning. Set i det perspektiv kan man i realiteten ikke kalde det for et forsøg, medmindre man ønsker at efterprøve om det nu også passer – for stoler vi nok på udlandet der er ved at køre os over ende så vi fremstår som et uland? Evidens til forsøgsordningen foreligger i den godt 400 siders rapport som kan læses her.

Flere læger efterspørger dobbeltblindet placebo forsøg, men den er tæt på umulig eftersom cannabis i duft, smag, struktur og virkning er unik. Her kan man ikke bare lave 2 hvide piller hvor den ene indeholder noget uvirksomt og den andet et aktivt stof.

Lægerne har en pointe – for dårlig information

De praktiserende læger har dog en pointe som bør tages dem i ed. De har ikke modtaget tilstrækkelig information om de nye cannabisprodukter i god tid før starten af ordningen og da lovforslaget allerede blev forelagt i oktober 2016, har der i princippet været god tid til at udarbejde viden og praktisk information der kunne understøtte lægernes vilje til at arbejde mere konkret. For hvordan doserer man, hvilke bivirkninger kan opstå og hvad med sammenhæng med anden medicin?

Manglende tilskud

Kort før jul, blev det meldt ud at alligevel kom et medicin tilskud på de nye cannabis produkter. Siden er er der ikke sket mere og tilskuddet er fortsat ikke eksisterende. Dermed er prisen på 5 gram cannabis fra Holland på 788,- kr. og det er de færreste stærkt syge der har råd til den udskrivning hvis behovet ligger på 5-15 gram om måneden.