Ansøgning om tilskud til erotiske hjælpemidler ved kommunen §112 og §113 

Alle, som har en kronisk sygdom eller et blivende handicap, som påvirker seksualiteten, kan søge kommunen om tilskud til et erotisk hjælpemiddel, som kan medvirke til, at de kan opnå en velfungerende seksualitet.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der bevilges tilskud til erotiske hjælpemidler, og det er forskelligt fra sygdom til sygdom og graden af handicap, om det bliver bevilget.

At du kan søge om tilskud, er ikke ensbetydende med, at du får det.

Hvordan søger man om tilskud til erotisk hjælpemiddel. 

Når du vil søge om tilskud til et erotisk hjælpemiddel, skal du henvende sig til ydelseskontoret i den kommune, du bor i.

Der er 2 paragraffer, der kan søges under: §112 og §113. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de fortolker det, derfor er det vigtigt altid at henvise til både §112 og §113

Men kort fortalt er:

§112

 • • At kommunen kan yde støtte til varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
 • • Når det erotiske hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe de varige seksuelle dysfunktioner/følger af den nedsatte funktionsevne.

§113

 • • Er som udgangspunkt en forbrugsgode

Et erotisk hjælpemiddel er et personligt hjælpemiddel og hører altså som udgangspunkt til i §112.

Det er vigtigt at undersøge, hvordan reglerne er i den enkelte kommune. Hvor indkøber de f.eks. de produkter, det drejer sig om, og hvordan forholder de sig til dem?

Der findes erotiske hjælpemidler på HMI-databasen, men kommunerne kan også købe de bevilgede produkter ved den enkelte forhandler.

Alle ansøgninger foregår elektronisk. 

– I særlige tilfælde kan en ansøgning dog sendes på anden vis, f.eks. med posten.

Hvad gør du, hvis du ikke selv har computer ?

– Så kan du bruge computerne hos Borgerservice, på biblioteket eller måske låne en hos venner eller familie.

Hvad gør du, hvis ikke du kan finde ud af at bruge en computer ? 

– Du har altid ret til at få råd og vejledning, men det er forskelligt fra kommune til kommune, om de vil hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Når du skal søge, skal du sørge for (tag gerne denne tjekliste med til lægen): 

– At have været en tur hos lægen. Det kan enten være din praktiserende læge eller behandlende læge på specialafdeling.

– Lægen skal lave et journalnotat og/eller en status for, hvordan de seksuelle problemer er. Og hvilken sygdom/handicap der ligger til grund for det seksuelle problem. Det er vigtigt, at lægen udspecificerer nøjagtigt, hvad det er, du har behov for, for at kommunen kan bruge det.

– Det skal altså være helt konkret specificeret, hvad det er, du har brug for.

Et eksempel kan f.eks. være at man skal ansøge om tilskud til en erektionspumpe.

Her er det vigtigt at pointere:

 • at en erektionspumpe i dit tilfælde er et hjælpemiddel og IKKE et sexlegetøj, at den ansøgte erektionspumpe er fremstillet til mænd med erektil dysfunktion.
 •  at det er nødvendigt, at du bruger dette hjælpemiddel for at kunne få en fungerende seksualitet.
 •  at det er det eneste, der kan hjælpe, og at alle andre muligheder er udtømte.
 •  at den ansøgte erektionspump ikke skal bruges som led i læge- eller sygehusbehandling men til afhjælpning af dine rejsningsproblemer.
 • at en erektionspumpe i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.
 • Det er ydermere vigtigt at vægte de lægelige oplysninger fra din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre om, at du er blevet opereret for feks prostata cancer og i den forbindelse har fået en nerveskade, der umuliggør rejsning. Eller at du igennem en årerække har haft Diabetes og på baggrund af denne har udviklet rejsningsproblemer.
 • Det er vigtigt at informere om, at der er forsøgt forskellige typer af medicinsk behandling uden tilstrækkelig effekt, at alle medicinske behandlingsmuligheder således er udtømt, og at der heller ikke er andre lægelige behandlingsmuligheder, da nerveskader ikke kan repareres.
 • Det er vigtigt at ligge vægt på, at din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre har oplyst, at en erektionspumpe vil medføre, at du vil kunne gennemføre et samleje.
 • Det er vigtigt at lægge endelig vægt på, at den ansøgte erektionspumpe er til varig brug. (Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.)
 • Det er vigtigt at ligge vægt på at en erektionspumpe i dit tilfælde er et hjælpemiddel, der kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så du kan have et seksualliv.

Det er vigtigt at ligge vægt på at den erektionspumpe i dit tilfælde er et hjælpemiddel, der kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så du kan have et seksualliv.

Er det et andet erotisk hjælpemiddel du skal ansøge om, så læg vægt på følgende: 

 • at det erotiske hjælpemiddel i dit tilfælde er et hjælpemiddel og IKKE et sexlegetøj, at det ansøgte erotiske hjælpemiddel skal afhjælpe et seksuelt problem for dig.
 • at det er nødvendigt, at du bruger dette hjælpemiddel for at kunne få en fungerende seksualitet.
 • at det er det eneste, der kan hjælpe, og at alle andre muligheder er udtømte.
 • at det erotiske hjælpemiddel ikke skal bruges som led i læge- eller sygehusbehandling men til afhjælpning af dine rejsningsproblemer.
 • at det ansøgte erotiske hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.
 • Det er ydermere vigtigt at vægte de lægelige oplysninger fra din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre om, at du er blevet opereret, har et handicap, en sygdom eller andet der gør at du har brug for dette hjælpemiddel for at kunne gennemføre et samleje, have en fungerende seksualitet.
 • Det er vigtigt at informere om, at der er forsøgt forskellige typer af medicinsk behandling uden tilstrækkelig effekt, at alle medicinske behandlingsmuligheder således er udtømt, og at der heller ikke er andre lægelige behandlingsmuligheder.
 • Det er vigtigt at ligge vægt på, at din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre har oplyst, at det erotiske hjælpemiddel vil medføre, at du vil kunne gennemføre et samleje.
 • Det er vigtigt at lægge endelig vægt på, at det ansøgte erotiske hjælpemiddel er til varig brug. (Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.)

Det er vigtigt at ligge vægt på at det erotiske hjælpemiddel i dit tilfælde er et hjælpemiddel, der kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så du kan have et seksualliv.

– Det er en fordel, at du selv har dokumentet med fra lægen, da det kan spare arbejdsgangen med, at sagsbehandleren selv skal rekvirere det fra lægen, derfor vil det gøre sagsbehandlingstiden kortere. (Hvis du bliver bedt om at betale for dokumentet fra lægen, så kan du bede kommunen om at indhente det vederlagsfrit.)

Vigtigt! Kommunen må ikke afvise, at du vil søge om et erotisk hjælpemiddel. Det kan godt være, det er nyt for dem at skulle behandle sådan en ansøgning, men de må IKKE afvise dig!

Her kan du søge:

 • Når du skal søge, kan du gøre det via www.borger.dk.
 • Eller du kan søge på Google: ”ansøgning hjælpemidler §112” eller ”ansøgning hjælpemidler §113”

Du behøver ikke kontakte kommunen, inden du søger. Du kan altså ansøge uden at skulle tale med en sagsbehandler, du skal blot finde ansøgningsformularen på borger.dk

Kan du ikke bruge en computer kan man i nogle tilfælde få hjælp på ydelseskontoret til ansøgningen. (reglerne kan variere fra kommune til kommune.)

Sagsbehandlingsgangen bliver lettere, hvis du laver brugbare og konkrete beskrivelser omkring dit ønske, dit behov og din situation.

Altså ikke bare ”jeg vil gerne have rejsning”, men en konkret beskrivelse af, hvad der er galt, og hvad du har prøvet. Beskriv, hvordan det påvirker din hverdag og eventuelt dit parforhold. Det forøger chancerne for, at du får bevilget dit erotiske hjælpemiddel.

Udspecificer alle steder På blanketten, hvorfor der er brug for det enkelte erotiske hjælpemiddel.

Forvent, at det vil tage 2-3 mdr. at få behandlet din ansøgning.

HUSK! Du må ikke købe dit hjælpemiddel, før du har fået det bevilget!