Cannabis plante - Foto: dreamstime.com

Tekst: Martin Mogensen

Der er gået et halvt år fra dokumentaren med ‘Søs og kampen om cannabis’ rullede over DR1 over 2 omgange. Der blev vist mange patient eksempler der viser forsøgsordningens svagheder, jeg var selv en af de medvirkende. Med nogle endda ret voldsomme billeder. Der var ikke tid og plads til at vise yderligere hvordan mit liv ser ud, det er der sjældent når der laves dokumentar programmer.

Jeg deltog ikke for at lægge billet ind under forsøgsordningen, men for at vise vi er flere patientgrupper der svigtes under forsøgsordningen, herunder også dystoni patienter og heraf følgeskader samt medicin intolerans. Når jeg kritiserer ordningen er det ud fra flere perspektiver.

Man har på baggrund af den hollandske ordning, lagt antallet på 1500 patienter fordi det estimeret er det tal der bruger det i Holland.

Glostrup Apoteks 2 cannabis produkter. Foto: Martin Mogensen

Smertelæge Tina Horsted, der for 1 år siden åbnede egen smerteklinik, har over 500 patienter og mindst 9 måneders venteliste – på magistralt fremstillet cannabis fra Glostrup Apotek. Hun har formentlig 1000 patienter inden 1.1.2018 – 80 andre læger udskriver pt. også fra Glostrup Apotek. Det være sig enten Dronabinol kapsler (THC) eller Cannabidiol dråber (CBD). Der er tale om helt oprensede produkter og dermed ikke plantens fulde virkning.

Man har udvalgt 4 sygdomsgrupper hvor der kunne findes dokumentation for en virkning. Er det i så fald at betegne som et forsøg og hvad skal det i givet fald konkludere? De 4 sygdomsgrupper ER jo dokumenteret.

Man formode at et forsøg, indebærer noget der ikke tidligere er dokumenteret?
Hvem skal gennem nåleøjet til så snæver en forsøgsordning?

Tro mig, den bliver hverken behagelig at deltage i eller stå uden for. For nu er der skabt et klasseskel blandt de syge: hvem der kan få lovlig rå cannabis til medicinsk brug og alle de andre der fortsat skal kriminaliseres på et broget marked.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen, har høfligt sagt, på noget tidspunkt været positivt indstillet overfor at åbne op for medicinsk cannabis. Man har ganske enkelt lært af de positive udenlandske erfaringer, der samtidig betyder mistet indtægt for medicinal industrien – en magtfuld spiller man ikke skal underkende. Dette kan ses og afspejles i den økonomi styrelsen er afhængig af på medicin og gebyrer herfra.

Lægemiddelstyrelsen gjorde klart ansigt den 12. juli ved at lægge et notat på deres hjemmeside som både gik imod deres eget

Foto: dreamstime.com

ministerium og hvad der 14 dage forinden var vedtaget med bredt flertal i regeringen. Om man har regnet med at ferien gav mindre opmærksomhed, så tog man fejl og en pressemeddelse og et fjernet notat skete under 1 døgn efter. Og hvis det var hensigten af fjerne motivationen fra de gartnerier der var villige til at investere 25-30 mill. kr. på at kunne dyrke til forsøgsordningen og eksport, så lykkedes det meget succesfuldt.

Det kunne Børsen allerede berette om den 14. juli.

Foreningen Cannabis Danmark med Søs Egelind, Ritt Bjerregaard, Lars Hvidtfeldt, Rikke Jakobsen og Marianne Højgaard i spidsen arbejder for en langt bedre ordning end der er lagt op til for nuværende.

Fristen for høringssvar er den 4. august for forsøgsordning og 7. august for vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen.

Link:

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60689
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60791

Hold dig opdateret – tilmeld dig nyhedsbrevet: