Tekst: Martin Mogensen Foto: Shutterstock

Fredag den 15. december 2017 markerer et relativt stort skridt for den medicinske brug af cannabis i Danmark. En kamp der har stået på i 4-5 år og mere og mere markant har sat sig fast. Ikke mindst takket være modige patienter der har stået frem med deres historier, TV dokumentarer osv.

Men i dag blev lovforslaget endeligt enstemmigt vedtaget ved lov pr. 1-1-2018 og ligeledes tilladelse til dyrkning. Hvor mange gartnerier der har ansøgt og bliver godkendt, ventes i næste uge at blive afgjort.

Det er ligeledes i sidste time lykkedes at skaffe et medicintilskud, hvor stort et beløb vides endnu ikke eftersom prisen ikke er fastlagt og puljen fordelt, men oplægget til at patienten skal betale næsten 3.000 kr om måneden som pensionist eller kontanthjælpsmodtager, er som udgangspunkt taget af bordet.

Næste udfordring bliver at finde en læge der er villig til at udskrive de nye cannabis produkter, foreløbig har neurologisk afdeling på Odense Universitets Hospital afvist at deltage. Her mener man at politikerne har gennemført noget over hovedet på lægerne uden evidens, kontrolleret blindtest og at det ikke er godkendt medicin. Det var ellers afdelings forklaring gennem 4 år, at det var en politisk beslutning såfremt det skulle være muligt at udskrive rå cannabis. Det er det så nu og forklaringen fra Odense Universitets Hospital har ændret fokus. Det vil påvirke sclerose og dystoni patienter i Odense.

Til Jyllands-Posten 15-12-17 oplyser Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (citat):

Lægernes videnskabelige selskab, DSAM, har decideret frarådet sine medlemmer at deltage i ordningen. Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, forventer dog tilslutning fra mange læger, siger hun:

»Det er afgørende, at lægen informerer patienten om eventuelle risici ved behandlingen. Men også at lægen lytter til de patienter, der efterspørger medicinsk cannabis til at lindre deres stærke smerter efter at have prøvet al mulig anden medicin uden effekt. Jeg forventer, at mange læger gerne vil hjælpe deres patienter og gøre brug af muligheden, så vi kan blive klogere, inden for en forsvarlig ramme, på hvor meget medicinsk cannabis kan hjælpe danske patienter.« 

Den nye lov giver 4 sygdomsgrupper ret til cannabis, men indeholder desuden en fri ordinationsret der giver lægen ret til at udskrive til andre patient grupper såfremt lægen kan stå inde for det.