Debatpanel med Anders Beich, Henrik Rindom, Rikke Jakobsen og Marianne Højgaard Jensen

Tekst & foto: Martin Mogensen

Et fyldt auditorium på Syddansk Universitet 24. oktober arrangeret af SANS, SSF, SAMS og IMCC integreret sundhed med pænt opbud af medicin studerende, patientforeninger og producenter af både cannabis og medicin var fremmødt. Mere et decideret informations- og debatmøde end egentlig ny forskning og udvikling.

Henrik Rindom som hovedtaler

Psykiater og misbrugskonsulent Henrik Rindom som hovedtaler, indledte med et pensum omkring kendte skadevirkninger og derefter virkninger med evidens, eksempelvis kroniske neuropatiske smerter, skelerosepatienter med smertefulde muskelkramper og effekt på kvalme og opkastning hos patienter i behandling med kemoterapi. Rapporten fra FDA på 395 sider publiceret i januar 2017 kan læses her http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2017/health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids.aspx

Henrik Rindoms vurdering af forsøgsordningen der træder i kraft den 1-1-2018 er ikke optimistisk. Ingen på førtids- dagepenge eller anden overførsels indkomst som syg, vil have råd til at betale de mange tusind om måneden det kommer til at koste og dermed vurdere han at det sorte marked vil blomstre endnu mere. Reelt opfordrer han, stik imod lovgivningen, at dyrke og bearbejde planterne selv. Han understreger naturligvis at det er ulovligt, men patienter ved dermed hvad de reelt får og forklarer processen til at lave en ren olie.

Dernæst et debatpanel til spørgsmål og mulige konklusioner af Anders Beich (praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin), Henrik Rindom (overlæge og misbrugskonsulent), Rikke Jakobsen (Cannabis Danmark) og Marianne Højgaard Jensen (kronisk smertepatient og med i bestyrelsen af Cannabis Danmark).

Marianne Højgaard fortalte gribende hvorfor hendes situation ikke vil være hjulpet af forsøgsordningen, navnlig grundet hendes sjældne diagnose der kræver en bestemt strain/sort af cannabis som utænkeligt vil være på udvalgshylden for hende og på den baggrund må have det lavet særligt til hende. Og sådan vil det formentligt være for mange patientgrupper.

Anders Beich mener ikke det bør være en lægelig opgave at ordinere cannabis eftersom det betragtes som et naturprodukt og derfor bør markedsføres som naturlægemiddel. Standarder, forsknings muligheder og en afkriminalisering samt industriens intereser blev flittigt drøftet i salen.