Af: Martin Mogensen

Denne artikel henvender sig til den sårbare gruppe i samfundet med en kronisk sygdom og reelt passer til gruppe 5 på vaccinationslisten, som står uklart for en gruppe sårbare mennesker med handicap og underliggende sygdoms epikrise, som beskrevet her https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Er-jeg-i-maalgruppe-5 

Umiddelbart står denne gruppe i gruppe 5, inkl. neurologiske sygdomme – men svar fra Sundhedsstyrelsen viser imidlertid, at du kan risikere at vente længe. 

Tina Guldmann Gustavsen, pressechef hos Sundhedsstyrelsen svarer her på en række spørgsmål:

Hvilken vaccine vil blive tilbudt borgere med handicap og stærkt nedsat funktionsevne? Det være sig sclerose, dystoni, parkinson mm. som er i sygehusbehandling og/eller i jævnlig kontrol og med stærkt nedsat immunforsvar evt. med andre underliggende følgesygdomme hvor covid-19 vil være katastrofal? Vil det være hensigtsmæssigt at tilbyde Pfizer/BioNTech med højest beskyttelse til denne gruppe?

Det er vanskeligt at give helt klare og entydige svar, fordi personer med dystoni formentlig tilhører forskellige målgrupper for vaccination. Nogle vil have høj alder, meget svær sygdom eller andre, samtidige sygdomme og tilstande, som gør at de samlet set har en særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19 og derfor tilhører målgruppe 5. Andre vil have en øget risiko for et alvorligt forløb og vil tilhøre målgruppe 10, mens andre igen vil blive inviteret til vaccination efter deres alder (målgruppe 12). Jeg vil tro, at der er få personer med dystoni, der tilhører målgruppe 5 for vaccination.

Personer, der tilhører målgruppe 5, vil få tilbudt vaccination med en mRNA-vaccine, dvs. Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®. Vi ved endnu ikke, hvilke vacciner, der tilbydes de øvrige målgrupper. De vacciner, der lige nu er i brug i Danmark, kan bruges til alle voksne, uanset alder og kan også bruges til personer med en øget, men ikke særlig øget, risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Alle 3 vacciner er gode og effektive og betragtes som ligeværdige i forhold til at forebygge indlæggelseskrævende COVID-19. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet om vaccination, når man får det – uanset hvilken vaccine, man får tilbudt.

Der er udsendt beskeder fra kommuner til BPA borgere (Borgerstyret Personlig Assistance) at deres hjælpere kan blive vaccineret, dette udelukker imidlertid ikke, at raske smittebærer kan påføre smitte til denne gruppe borgere. Med forståelse for leverancer af vacciner, hvordan er denne gruppe stillet i køen?

Hjælpere til BPA-borgere er omfattet af målgruppe 4, som er personale i sundheds-, ældre og dele af socialsektoren. Vaccination af denne målgruppe er i gang, en del hjælpere er allerede vaccineret 1. gang og de resterende forventes vaccineret 1. gang i løbet af de næste par uger.

Se vaccinationskalenderen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

Med stor respekt for de ældre som på lige fod er sårbare, ville det have givet mening at give AstraZeneca til de ældste borgere og prioriteret Pfizer/BioNTech til frontpersonale samt de yngre med sygdomme i gruppe 5? Eller har det udelukkende været baseret på hvad der kunne leveres til landet først?

Der har tidligere ikke været tilstrækkelig dokumentation for effekt af AstraZeneca vaccinen for personer over 65 år, derfor har Sundhedsstyrelsen hidtil anbefalet at vaccinen fortrinsvis blev prioriteret til personer under 65 år.

Vurderingen af hvilke vacciner, der tilbydes hvilke målgrupper, bygger både på viden om vaccinens effekt, målgruppernes risiko for et alvorligt sygdomsforløb, logistiske forhold omkring transport og håndtering af de enkelte vacciner, og tidspunkt og mængde af vaccineleverancer. Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at redegøre for, hvordan vi ville have vurderet, hvis disse forhold havde været anderledes.”

Mens denne artikel er skrevet, er der kommet forslag fra Sundhedsstyrelsen, om at lægge gruppe 10, 11 og 12 sammen og tilbyde efter alder.

Desuden er AstraZeneca sat på pause i mindst 14 dage grundet mistanke om blodpropper med dødeligt udfald. Hvorvidt vaccinen har indvirkning eller der er tale om sammenfald, undersøges derfor grundigt.

Hvad betyder dette? Man må konkludere at EU landes overvågningssystem fungerer og reagerer, men det er stadig det enkelte land der kan vælge at sætte på pause, stoppe eller fortsætte.